Informatie

Gelieve ons hieronder zo veel mogelijk informatie te verschaffen betreffende:

– gewenste workshop / voorstelling
– datum / uur
– plaats
– duur / aantal personen

Gegevens

www.hetmuziekstation.be

Liesje: 0032 494185241

Marco: 0032 497834288

info@hetmuziekstation.be